De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Info Redcup en Clubwedstrijd (11 & 12 juni)

Aankomend weekend van 11 en 11 juni staan zowel de Red Cup als onze clubwedstrijd
gepland.

Hoe ziet dit er concreet uit op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni?

Zaterdag varen alleen de Splash RED zeilers die zich hebben opgegeven voor de
RedCup via de SKON.
Zondag worden daar in gescheiden klassen onze eigen clubzeilers van de ZVB aan
toegevoegd. We houden voor deze keer de volgende wedstrijdbepalingen aan:


o Voor deze keer starten we op zondag niet op 10:30 uur maar om 10 uur (dus
een half uur eerder!!!!)
o We varen een inner-outer loop baan
o Alle klassen varen de outer loop m.u.v. de Optimisten. De Opti’s varen de
inner loop
o Per klasse wordt bij de start aangegeven hoeveel loops er gevaren worden
o Startvolgorde is als volgt (alleen voor de zondag 12 juni van toepassing):

Splash Red (RED Cup), klassebord R
Splash Blue en Laser, klassebord A
Olympia Jol, klassebord B
16 m2, klassebord C
Handicapklasse, klassebord D
Optimisten, klassebord E


o We varen beide dagen 4 wedstrijden van ca. 45 min
o Er zal elke dag een palaver worden gehouden

Groet,
Dirk Evers, wedstrijdleider