De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Omgangsregels

Omgangsregels ZVBelterwiede

Iedereen telt binnen onze vereniging mee. Ik respecteer daarom iedereen en laat dat zien in woord en gebaar. Als iemand mij of een ander hindert of lastig valt, vraag ik de persoon daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Zo nodig help ik anderen.