De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Privacy beleid ZVB

De zeilvereniging Belterwiede respecteert en beschermt je privacy. De gegevens die de zeilvereniging Belterwiede opvraagt, gebruikt zij voor de organisatie van haar verenigingsactiviteiten als lessen, trainingen en wedstrijden. Verder gebruikt zij de gegevens voor haar administratie en nieuwsgaring.

De vereniging verstrekt nooit gegevens aan andere partijen. Dit met uitzondering van partijen waarmee de vereniging een verwerkersovereenkomst gesloten heeft.

De vereniging deelt per mail onder haar leden geen informatie van derden. Dit met uitzondering van informatie van het Watersportverbond. In beginsel worden email-adressen in de optie BCC gebruikt.

Het privacy beleid van onze vereniging is verder uitgewerkt in het beleidsdocument.

Beleidsdocument Privacy Beleid