De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Een veilig sportklimaat

De ZVB zorgt voor een Veilig Sportklimaat

Sinds 2015 besteedt de ZVBelterwiede aandacht aan het onderwerp een “Veilig Sportklimaat”. Niet omdat daar een concrete reden voor is. Integendeel. De sfeer in onze vereniging wordt plezierig en respectvol gevonden. Dat willen we met z’n allen natuurlijk zo houden. We hebben daarom aan een vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is ons wakend oog.

Wat kan een vertrouwenscontactpersoon

Stel je komt knel te zitten, je voelt je onheus behandelt en je komt er alleen niet uit. Je kunt dan vertrouwelijk contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Samen kun je vervolgens bekijken wat de goede stappen vervolgstappen zijn. Niet onbelangrijk, jij bepaalt ten alle tijden wat er gebeurd. De vertrouwenscontactpersoon heeft een verwijzende rol. Als de gebeurtenis van zodanig aard is dat daar naar jouw idee een onderzoek na gedaan moet worden of dat opvang nodig is, maken we gebruik van het “Vertrouwenspunt Sport”. Het punt beschikt over vertrouwenspersonen die je verder kunnen helpen.

Binnen onze jeugdopleiding

Onze trainers beschikken over een VOG. Daarmee kan een trainer aantonen dat hij of zij van een onbeschreven gedrag is. Verder werken de trainers conform de gedragsregels zoals die door de gezamenlijke Sportbonden en het NOC*NSF vastgesteld zijn (deze regels zijn HIER te vinden). Uitganspunt voor hun dagelijks handelen zijn onze algemeen geldende omgangsregels.

Omgangsregels ZVBelterwiede

Iedereen telt binnen onze vereniging mee. Ik respecteer daarom iedereen en laat dat zien in woord en gebaar. Als iemand mij of een ander hindert of lastig valt, vraag ik de persoon daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Zo nodig help ik anderen.

 

Veilig Sportklimaat

Onze vertrouwenscontactpersoon heet Jan Dijkstra. Het emailadres is jgdijkstra@kpnmail.nl .  Het telefoonnummer is 06 -22800085. Het telefoonnummer is gratis.

Het Vertrouwenspunt Sport kun je bereiken op 0900-2025590. Het e-mailadres is vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  De telefoonkosten zijn 10 cent per minuut.