De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Commissies

Commissie Wedstrijdzeilen

E-mail: wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl

Contactpersoon: Dirk Evers

Commissie Beheer en Onderhoud

E-mail: materiaal@zvbelterwiede.nl

Jan Hagedoorn, Jan Mastenbroek, Menno Muller en Ed Scholing

Commissie PR/Sponsoring/website

Wietse Pijlman, Engeljan Timmer en Ed Scholing

Commissie Jeugdzeilen

Petra Harder, E-mail: jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl

Overige contactpersonen

Olympiajol:  Henk van der Zanda, e-mail: henkvanderzande684@gmail.com

16m2: Jan Dijkstra, e-mail: jgdijkstra@kpnmail.nl

Laser: Ed Scholing, e-mail: volwassenzeilen@zvbelterwiede.nl

Splash Red: Anouk Evers, e-mail: anoukevers1@live.nl

Splash Blue: Isabel Kuiper & Britt Wolters, e-mail: britt.wolters@hotmail.com, isabel_kuiper2000@hotmail.com

Optimist Tjitske Hoekstra, e-mail: thoekstra84@gmail.com

Onderstaande e-mailadressen van de vereniging zijn in gebruik

jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl    voor vragen/opmerkingen over het jeugdzeilen.

materiaal@zvbelterwiede.nl    voor contact met de commissie die het materiaal beheert en het onderhoud verzorgt van het clubhuis.

penningmeester@zvbelterwiede.nl    voor contact met de penningmeester

redactie@zvbelterwiede.nl    voor het aanleveren van kopij voor de website/jaarboekje.

secretaris@zvbelterwiede.nl    voor contact met de secretaris.

training@zvbelterwiede.nl    voor vragen/opmerkingen over de wedstrijdtraining Splash/Flash/Laser (niet over de jeugdtrainingen).

voorzitter@zvbelterwiede.nl    voor contact met de voorzitter.

vrijwilligers@zvbelterwiede.nl    voor contact met de coördinator vrijwilligers.

webmaster@zvbelterwiede.nl    voor contact met de webmaster.

wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl  voor contact met de commissie wedstrijdzeilen

volwassenzeilen@zvbelterwiede.nl voor vragen/opmerkingen over het volwassenzeilen (Splash/Laser lessen en 16m2 kennismakingslessen)