De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Een eigen clubhuis (II)

Volgende stap naar kleed- trainingsaccommodatie

Na de beslissing van de burgemeester- en wethouders heeft ook de raadscommissie in de vergadering van 10 mei j.l. ook een positief besluit genomen.

De realisatie komt steeds dichterbij!

In de raadsvergadering van 24 mei a.s. zal uiteindelijke de raad de beslissingen van de commissie moeten overnemen, maar en zijn geen redenen om ernstig te twijfelen over een goede afloop. Tot op heden heeft de gemeente Steenwijkerland zich telkens van z’n goede kant laten zien.

We kunnen voorzichtig verder gaan met de plannen.

We moeten met Henk Doze verder uitzoeken hoe we de boel op de juiste plek krijgen aangesloten en we moeten verder met arkenbouwer uitzoeken welke werkzaamheden wij zelf kunnen/willen uitvoeren en natuurlijk een aantal acties op touw zetten om het geld op tafel te krijgen.

Zodra we zekerheid hebben zullen we dit in een algemene ledenvergadering aan de leden voorleggen, eerst nog even afwachten.

J.A. Broersma