De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Een eigen clubhuis (I)

ZVB clubhuis niet langer een droom

Deze week is tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de Gemeente Steenwijkerland besloten de ZVB de subsidie voor een nieuw clubhuis toe te kennen. Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee.
De raad zal uiteindelijk deze beslissing nog moeten overnemen, maar daar hebben we alle vertrouwen in.
Na het besluit van de raad kunnen we in overleg met Henk Doze verder onderzoeken hoe we de accommodatie concreet kunnen realiseren.
De leden die op de jaarvergadering aanwezig waren hebben gezien hoe de nieuwe accommodatie er uit gaat zien.
Het is de bedoeling dat bij de start van het seizoen 2012 het nieuwe clubhuis in gebruik genomen gaat worden.
Dankzij de enorme inzet van Wietse Pijlman en Jan Alle Broersma komt de grote droom steeds dichter bij.
Als vereniging mogen wij erg gelukkig zijn met deze stap.
In de pers is al het een en ander te lezen, zie hiervoor: http://www.destentor.nl/regio/nwoverijssel/8627860/Wind-weer-in-de-zeilen.ece Ook het blad zeilen heeft ons al benaderd en zal binnenkort aandacht besteden aan de nieuw te bouwen accommodatie.
Karel Witteveen