De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

In memoriam Melle

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van Melle Geerts. Melle is in besloten kring herdacht.

Melle droeg niet alleen de ZVB een warm hart toe maar was ook een echt liefhebber. Jarenlang was hij o.a. een actief als 16 M2 zeiler. Ook werkte hij graag aan zijn oude Olympiajol. Daarnaast volgde hij graag op een afstandje de grote en kleine wedstrijden. Melle zal gemist worden.