De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Kalender 2022

De definitieve wedstrijdkalender voor 2022 is vastgesteld. De diverse commissies zijn momenteel druk doende om de lessen en trainingen in te plannen. Zodra de (volledige) planning is vast gesteld zullen we deze publiceren.