De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Nieuwsflits 5 juni 2021 (incl. info Red Cup en Clubwedstrijd)

Hieronder vind u de de Nieuwsflits van 5 juni zoals verzonden naar alle leden. Hierin vind ook de informatie m.b.t. de Red Cup en de Clubwedstrijd.

Echt waar! We zijn er bijna!

Beste mensen,

De vooruitblik van 28 mei van Rutte en de Jonge laat zien dat we er bijna zijn. Het lijkt er al sterk op als je naar de regels kijkt. Zelfs de 16m2 kan weer van wal. Ook voor hun kan de vlag uit. Toch zijn er de bekende  regels als handen wassen, thuis blijven als ….. enz.  die gevolgd moeten worden. Er zijn ook heel bijzondere regels…… Lees maar mee.

In het weekend van 12 en 13 juni staan zowel de Red Cup als onze clubwedstrijd gepland. Op basis van de regels van de website Rijksoverheid.nl, hebben de Besturen van de ZVB  en de SKON samen besloten om de Red Cup in combinatie met de clubwedstrijd door te laten gaan.  Volgens ons zijn er goede mogelijkheden zijn om aan de gestelde regels te voldoen. De regels zijn als volgt:

Voor de jeugd tot 18 jaar is alles weer opengesteld. Bij de volwassenen kan er ook veel.

De regels zijn samengevat:

 1. Alle lesactiviteiten ook in de vorm van groepslessen zijn buiten toegestaan
 2. Max. 50 personen mogen samen sporten
 3. Het maximaal aantal sportbeoefenaren is exclusief begeleiding / organisatie
 4. Afstand houden is niet nodig als de sport daarom vraagt
 5. Onderlinge wedstrijden in clubverband zijn toegestaan

Kortom voor de clubwedstrijd zijn er geen beletsels. We kunnen namelijk aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen, mits de clubwedstrijd alleen voor leden is. De wedstrijd telt daarom nog niet mee voor het clubkampioenschap! Omdat het een compleet programma is, vragen we wel de gebruikelijke inschrijfgelden. Inschrijven kan op de Ark bij Barbara en Tineke.

(Onze deelnemers zullen zich wel mengen met de andere watersporters op het water. Dat is inherent aan de aard van de sport)

Hoe zit het met de Red Cup?

Er zijn op dit moment 16 inschrijvers. Het inschrijven vindt plaats op de website van de SKON. Alleen leden van de SKON kunnen inschrijven. Zij doen ook daar hun betaling. Kortom de inschrijvers vormen hun eigen club. Deze inschrijvers kunnen dan ook een onderlinge wedstrijd houden.

(Op het water zullen / kunnen die deelnemers zich natuurlijk mengen met de andere watersporters op het water. Dat is inherent aan de aard van de sport)

Is het toegestaan dat de leden van de SKON zich op het land met de ZVB-leden mengen? Nee, dat is niet toegestaan. Vreemd genoeg mogen onze leden en de SKON-leden zich wel mengen met de campinggasten en de aankomende en vertrekkende gasten van de horeca.

Om vermenging met de ZVB-leden toch zoveel mogelijk tegen te gaan, krijgen de SKON-leden daarom een eigen terrein op het terrein.  Zij krijgen het landje bij de camping om de boot in het water te laten. Ook krijgen zij de code voor het toilet,  gelijk de overige (camping)gasten. Het betreft op dit moment een 9-tal zeilers.

De overige 6 Skon-leden zijn ook ZVB lid. Zij vertrekken vaak niet van het landje, maar zoals zij altijd doen vanaf het Wolfspark, camping de Bolder en de Kettingbrug.

De eindbespreking en het palaver zijn voor de SKON-leden op het landje. Er is natuurlijk geen walprogramma!

Samenvattend bij voldoende scheiding op het land, gedragen de SKON-leden zich op het water niet anders dan de ZVB leden. Op grond hiervan zijn de besturen van de SKON en de ZVB van mening, dat het verantwoord is om de Red Cup door te laten gaan, mits in de wedstrijdbepalingen duidelijk verwoord is dat het een onderlinge wedstrijd / trainingswedstrijd is.

We zullen zondag duidelijk onder de 50 deelnemers blijven, aangezien we door de Combi in Heeg geen of  weinig jeugdzeilers verwachten.  Zaterdag zijn alleen de SKON-leden op het water bezig met hun onderlinge wedstrijd.

Hoe ziet dit er concreet uit op zaterdag 12 juni en zondag 13 juni ?

 • Zaterdag varen alleen de Splash Red zeilers.
 • Zondag worden daar in gescheiden wedstrijdklassen onze eigen clubzeilers aan toegevoegd.
 • We houden voor deze keer de volgende wedstrijdbepalingen aan:
  • Voor deze keer starten we op zondag niet op 10:30 uur maar om 10 uur (dus een half uur eerder !!!!)
  • We varen een inner-outerloop baan of te wel trapeziumbaan
  • Alle klassen varen de outerloop met uitzondering van de Opti’s. De Opti’s varen de innerloop
  • Per klasse wordt bij de start aangegeven hoeveel loops er gevaren worden
  • Startvolgorde is als volgt (alleen voor de zondag 13 juni van toepassing):
   • Splash Red (red cup), klassenbord R
   • Splash Blue en Laser, klassenbord A
   • O-Jol, klassenbord B
   • 16 m2, klassenbord C
   • Opti’s, klassenbord E
  • We varen beide dagen 4 wedstrijden van ca. 45 min
  • Tussendoor zal een pauze worden gehouden. Op het startschip zal worden aangegeven of dit op de wal is of op het water. Houdt er rekening mee dat je op het water blijft
  • Er zal elke dag is er een palaver voor de SKON-leden op het landje
  • Ook de eindbesprekingen zullen gescheiden gehouden worden. Voor de

SKON- leden is die op het landje. Voor de overige klassen is die bij de loods

Voor de volledigheid hebben we de relevante passages van de website Rijksoverheid.nl als bijlage bijgevoegd.  

Veel plezier allemaal. Blijf gezond. Tot op de clubwedstrijd.

Oproep:

Veel zeilers gaan het water op. De nodige ouders gaan met de kinderen naar de combi in Heeg. De spoeling is qua vrijwilligers is daarom dun. Kortom we zoeken vrijwilligers.  Heb je zin aan een leuke dag, meld je dan aan op wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl . Bij voorbaat dank.

Bijlage

Onderstaande opsomming is letterlijk overgenomen  van de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buitenwww.rijksoverheid   d.d. 28  mei. Ingangsdatum 5 juni. Betreft zowel de binnenruimte  als buiten. De relevante passages zijn rood gemaakt.

“De mogelijkheden voor sporten worden verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.  

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn binnen verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
 • Kleedkamers en douches zijn geopend
 • Sportkantines zijn open 
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club 
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn
  • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden