De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Logistiek / routing Clubwedstrijd 13 september 2020

De inschrijving vindt niet meer plaats in de Ark, maar in een partytent (of iets dergelijks) op het trekkersveld.

  • De Splash Blue en Red vertrekken van het veld bij de Kettingbrug
  • De Splash eigenaren die hun boot op de betonplaat hebben staan, vragen we hun boot indien mogelijk zaterdag naar het veld bij de Kettingbrug te brengen. En van daar uit het water op te gaan
  • Splash Blue zeilers die hun boot op het Optimistenveldje hebben staan, kunnen vandaar uit vertrekken
  • De Optimisten gaan te water van de betonplaathelling richting de Ark en van het Optimistenveldje
  • De Olympia Jollen, 16m2 en Laser vertrekken van de gebruikelijke plekken
  • Het klaarmaken van de rib’s en het startschip wordt door middel van linten gescheiden van de overige activiteiten

De Corona “verkeersregelaars” zien op de activiteiten toe.