Veiligheidplan wedstrijden/trainingen

Het veiligheidsplan Zeilvereniging Belterwiede beschrijft de te volgen procedures ingeval er een calamiteit zich voordoet.

Veiligheidsplan Zeilvereniging Belterwiede Definitief