De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Veiligheidplan wedstrijden/trainingen

Het veiligheidsplan Zeilvereniging Belterwiede beschrijft de te volgen procedures ingeval er een calamiteit zich voordoet.

Veiligheidsplan Zeilvereniging Belterwiede Definitief