De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Zomerbericht Regioteam Watersportverbond

Wat doet de Regioteam Overijssel en Noordoostpolder van het Watersportverbond?

Onze vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Waterportverbond. Zo weten we zeker dat de belangen van de watersport en de mensen die daarin hun vrije tijd doorbrengen, behartigd worden. Het verbond opgedeeld in een aantal regio’s, waarin vertegenwoordigers zitting hebben. Zij overleggen met instanties als Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten over zaken die van belang zijn voor de watersporters. Vaak doen ze dat in samenwerking met vertegenwoordigers van Hiswa/Recron en plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld een ondernemersvereniging.
Het Watersportverbond voert eventueel ook gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de windmolenparken op zee. Ook wordt veel tijd en energie gestoken in de waterplatenproblematiek op bijvoorbeeld het Markermeer, de Randmeren en in Noordwest Overijssel.

Als je geïnteresseerd bent in wat het Watersportverbond doet voor jou en je vaarplezier, kan je bijgevoegde link openen. Je leest dan (hier onder) het Zomerbericht van de Regio Overijssel en Noordoostpolder.