De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Nieuwsflits 4 maart

Het seizoen 2021 staat voor de deur.

Er is de afgelopen maanden door een grote groep leden hard gewerkt en veel bereikt. Hierdoor zijn we als vereniging helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Of het Covid-19 virus ons de kans geeft, zien we tegen die tijd wel. Net als vorig jaar maken we er ondanks alles weer een mooi jaar van.

De werkgroep lessen en trainingen heeft daar een prima basis voor gelegd. Er is stevig geëvalueerd en een vernieuwd aanbod op tafel gelegd. Dit onder het motto als je zin hebt om te gaan zeilen dan zit je goed bij de ZVB. Dit geldt voor jong en oud.                                                                         

Vooruitlopend op het jaarboekje is op onze website de inschrijving voor de activiteiten geopend. Je kunt daar ook alles precies nalezen. Aarzel niet en help ons bij de voorbereidingen. Schrijf jezelf daarom in. http://www.zvbelterwiede.nl/wordpress/?page_id=619 .

Op de website tref je ook de jaarkalender aan. Vanzelfsprekend onder voorbehoud van covid-19. http://www.zvbelterwiede.nl/wordpress/?page_id=106 .

Het jaarboekje 2021 is naar de drukker en wordt medio maart naar alle leden en sponsoren / adverteerders gezonden. Mocht je trouwens een extra exemplaar willen ontvangen om bijvoorbeeld aan je buren te geven, laat ons dat even weten. Het kan trouwens nooit kwaad om de link door te zetten. http://www.zvbelterwiede.nl/wordpress/?page_id=619 .

Als bestuur hebben we besloten dat we onze jaarvergadering net als in 2020 life willen houden. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk dat de jaarvergadering op de geplande 28 maart gehouden kan worden. Daarom ontvang je bij het jaarboekje ook niet de stukken voor de jaarvergadering. Op basis van de wetgeving hebben we tot 1 november de tijd. Gezien het vaccinatieprogramma Covid-19 verwachten we dat we tussen eind maart en begin november vast wel een moment kunnen vinden. Zodra het kan, maken we bekend wanneer we de jaarvergadering houden.

Wel kan ik alvast aankondigen dat Tjitske Hoekstra als bestuurslid lessen en trainingen per 1 april haar taken neer legt. Gelukkig blijft zij als trainer wel actief. Lucien de Boer gaat haar taken overnemen. Zoals gebruikelijk zal e.e.a. bekrachtigd worden in de jaarvergadering. Tjitske bedankt voor je inzet en deskundigheid.

Als je begin april op ’t Wiede komt, tref je twee nieuwe vitrines aan. Hiermee wordt duidelijk dat wij daar als zeilvereniging ook gehuisvest zijn. We kunnen zo duidelijk maken wie wij zijn en wat wij doen. Fijn dat Alice Doze mee heeft willen werken.

Tot slot. Zet hem op bij de laatste klusjes voor het nieuwe seizoen.  Houdt veilig afstand maar heb wel contact. Denk aan je naasten en blijf gezond. Tot gauw.

Namens het bestuur,

Jan van Esseveld