De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Nieuwsflits 8 september 2020

We gaan de finale in! Nog 3 te gaan…

Het NK 16M2 was top. De stemming was top. De locatie was top. De organisatie was top. Het weer was top. Liefst 47 boten hebben gevochten om het Kampioenschap. Het woord vechten gebruik ik niet zo maar. Liefst 6 boten zijn omgegaan. Meerdere masten zijn er gebroken. Dit naast de vele kleine en grotere mankementen. Als ZVB hebben we extra rib’s ingezet naast de gebruikelijke rib’s, om schepen veilig naar de haven te brengen. Dit alles ontmoedigde de deelnemers niet. Zondagmorgen verschenen er liefst 44 boten aan de start. Dit na lange reparatiesessies. Ook die zondag werd het weer bikkelen. Lang leken Thijs Kort en Erik Kort Kampioen te worden. Uiteindelijk trokken Bob Heineke en Thijs van Tol aan het langste eind. Op onze website www.zvbelterwiede.nl vind je meerdere mooie verslagen.

Maar is het Kampioenschap ook Corona technisch gesproken goed verlopen? Ja zeker. Dit dankzij de ruimte die Beulaeke Haven biedt.

Ruimte die we juist in de Jachthaven Aan ’t Wiede niet overal hebben. Het grootste knelpunt is de aan- en afvoer route. Steigerlengte is er gelukkig voldoende. Gevoegd bij de verwachting dat er redelijke veel zeilers van buiten de plas willen komen, zijn we met de havenmeester Alice Doze om tafel gegaan.

Om zo goed mogelijk met de gegeven situatie om te gaan, is besloten om de walorganisatie aan te passen. Te beginnen tijdens de clubwedstrijd. Zoveel mogelijk willen we voorkomen, dat er kruisverkeer ontstaat, waardoor de kans bestaat dat we (per ongeluk) de 1,5 meter niet kunnen volhouden. Verder willen we het aantal deelnemers, waar nodig, beperken. Uitgangspunt is daarbij geweest, dat de verschillende klassen die onze vereniging telt, zoveel mogelijk aan hun trekken moeten kunnen komen. Een enkeling zal teleurgesteld zijn. Het Coronavirus vergt aanpassingen. Het is niet anders. Op een rijtje gezet ziet dat er als volgt uit:

Clubwedstrijd 13 september

De gebruikelijk klassen kunnen meedoen: Optimist, Splash Blue en Red, Laser, O-jol en 16 M2.

Naar verwachting zullen zich een aantal jeugdzeilers van buiten de vereniging inschrijven.

De inschrijving vindt niet meer plaats in de Ark, maar in een partytent (of iets dergelijks) op het trekkersveld.

 • De Splash Blue en Red vertrekken van het veld bij de Kettingbrug
 • De Splash eigenaren die hun boot op de betonplaat hebben staan, vragen we hun boot indien mogelijk zaterdag naar het veld bij de Kettingbrug te brengen. En van daar uit het water op te gaan
 • Splash Blue zeilers die hun boot op het Optimistenveldje hebben staan, kunnen vandaar uit vertrekken
 • De Optimisten gaan te water van de betonplaathelling richting de Ark en van het Optimistenveldje
 • De Olympia Jollen, 16m2 en Laser vertrekken van de gebruikelijke plekken
 • Het klaarmaken van de rib’s en het startschip wordt door middel van linten gescheiden van de overige activiteiten

De Corona “verkeersregelaars” zien op de activiteiten toe.

De Wiede Bokaal

De volgende klassen kunnen meedoen: 16 M2 en de Splash Red.

Naar verwachting zal het merendeel van de inschrijvers van buiten de vereniging komen.

De inschrijving vindt niet meer plaats in de Ark, maar in een partytent (of iets dergelijks) op het trekkersveld.

 • De Splash Red vertrekt van het veld bij de Kettingbrug
 • De 16M2 vertrekken vanaf de takel na één van de steigers of vanuit het boothuis
 • Het klaarmaken van de rib’s en het startschip wordt door middel van linten gescheiden van de overige activiteiten

De Corona “verkeersregelaars” zien op de activiteiten toe.

De Bier Cup

De volgende klassen kunnen meedoen: De Olympia jol klasse. Naar verwachting zal een behoorlijk aantal inschrijvers van buiten de vereniging komen.

De inschrijving vindt niet meer plaats in de Ark, maar in een partytent (of iets dergelijks) op het trekkersveld.

 • De boten worden zoveel veel mogelijk verspreid over het terrein
 • Het klaarmaken van de rib’s en het startschip wordt door middel van linten gescheiden van de overige activiteiten

De Corona “verkeersregelaars” zien op de activiteiten toe.

Zo spoedig mogelijk komen er op de website plattegronden , waarop duidelijk komt te staan waar wat gebeurt. Hou dus s.v.p. de website www.zvbelterwiede.nl in de gaten!

Houd afstand en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur en de commissies