De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

1e Clubwedstrijd 2020

Beste mensen,

We hebben toestemming van de gemeente Steenwijkerland gekregen om zondagmiddag 14 juni onze onderlinge wedstrijd voor eenmansboten te varen. We nodigen daar alle leden daarvoor van harte uit.

Het is de bedoeling dat we die middag gezellig weer een potje tegen elkaar kunnen varen. De gemeente Steenwijkerland heeft nadrukkelijk aangegeven dat alleen leden van de vereniging mee mogen doen.

Uitgenodigd zijn de Optimist en Splash Blue zeilers die aan de wedstrijdtrainingen mee doen, de Splash Red, de Laser zeilers en de O-jol zeilers. De 16m2 zeilers blijven helaas nog aan de kant.

De wedstrijdbepalingen zoals die op onze website onder het kopje documenten aantreft zijn leidend. Met dien verstande dat deze keer de eerste start om 13.30 uur is. We hopen drie wedstrijdjes te kunnen varen. Om 16.00 uur stoppen we.

Je hoeft je ook niet in te schrijven bij de Ark. Het is voldoende dat je de meldingsboei (de blauwe boei) bij het startschip rond. Meedoen is gratis. De wedstrijden tellen niet mee voor het puntenklassement van de clubwedstrijden. De uitslag wordt op de website bekend gemaakt. De prijsuitreiking is niet die middag maar vindt later in het jaar plaats. Op deze manier houden we het veilig. De te varen baan wordt bepaald aan de hand van de weersomstandigheden en het aantal deelnemers.

Alle leden hebben een e-mail ontvangen met de informatie m.b.t. deze clubwedstrijd. Mocht u hem niet hebben ontvangen? Dan is hij hieronder te lezen en/of te downloaden. Lees hem aandachtig door, er staan ook protocollen in waar men zich aan dient te houden!