Deze zomer kan er op veel plekken op de Oostelijke Belterwiede fijn gezeild worden.

Het voorjaar is voorbij en we gaan de zomer is. Een onstuimige plantengroei steekt dan zoals elke zomer de kop op. Kunnen we een “eerlijke” wedstrijd varen, kunnen we nog trainen en lessen verzorgen, zijn dan vragen die we ons als zeilvereniging moeten stellen. Voor dit jaar ziet het er goed uit. Er kan door iedereen op veel plekken fijn gezeild worden.

Dankzij de groeiende samenwerking tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten en natuurlijk de gebruikers als het Watersportverbond, de Hiswa, KopTop, Sportvisserij Oost-Nederland en de Zeilvereniging Belterwiede is er een pilot maaien tot stand gekomen voor de Oostelijke Belterwiede.

Er gaat in de maand juli een deel van de waterplanten gemaaid worden. Dit is verantwoord gezien de huidige waterkwaliteit. De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen.

Of het voor ons als zeilvereniging voldoende effect heeft, is iets dat we moeten ervaren. Het wordt er in ieder geval beter van. Het is belangrijk dat we gaan beginnen en kijken wat het effect is op de bevaarbaarheid en de ecologie in het meer. De pilot is een belangrijke stap in de zoektocht naar een definitieve oplossing voor het hele gebied.

Door dit besluit voelen we ons als vereniging enorm gesteund. Vele mensen hebben hun beste beentje voor gezet. Mensen bedankt. Samen zijn er belangrijke stappen gezet naar een mooie balans tussen de ecologie in het gebied en de wensen van de gebruikers.

Ook na het maaien blijft het belangrijk om de overlast van waterplanten te melden. Dat kan  op de website www.waterplantenmelder.nl of in de app op de telefoon/tablet.

Zie ook het artikel m.b.t. dit onderwerp in de Stentor.