Bestuurslid wissel

Op de jaarvergadering 2019 op 31 maart jongstleden. Is Ed Scholing afgetreden als bestuurslid. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet op vele gebieden voor de ZVB. In zijn plaats is Dirk Evers gekozen en toegetreden tot het bestuur. Ook een aantal taken van Ed buiten het bestuur om zullen worden over genomen (zoals de coördinatie van de vrijwilligers en het beheer van de website). Ed blijft zich in de toekomst inzetten voor de ZVB o.a. als wedstrijdleider bij de grote wedstrijden. Ed bedankt voor je inzet de afgelopen jaren! Dirk veel succes als bestuurslid.

Comments are closed