Jaarverslag Watersportverbond Regioteam Overijssel

Het regioteam Overijssel dient de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden. De teamleden volgen nauwgezet de ontwikkelingen, nemen deel aan de overleggen en geven hun zienswijze op de situatie. De gebeurtenissen in de regio Overijssel worden waar nodig met andere regio’s gedeeld en afgestemd. Het jaarverslag laat zien waar het team in 2018 mee bezig is geweest.

Comments are closed