Eindejaarsbericht Regio team Overijssel Watersportverbond

Beste mensen,

De meeste boten liggen in de winterberging. Het weer doet pogingen om het neerslag tekort op te heffen en Sinterklaas is met zijn stoomboot weer naar zonniger oorden vertrokken. Het jaar zit er dus bijna op. Tijd voor ons bijgevoegde beknopt eindejaarsbericht. In het jaarverslag dat omstreeks 15 februari uitkomt, treft u een volledig overzicht van onze activiteiten aan. De jaarvergadering van het regioteam wordt gehouden op dinsdag 5 maart 2019.
Tot slot wens ik jullie namens het watersportverbond regioteam Overijssel fijne feestdagen toe.

J. van Esseveld
Regio vertegenwoordiger Overijssel

Comments are closed