Het regioteam Overijssel dient de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden. De leden van het regioteam houden daarbij het algemeen belang van de watersport in het oog. Prioriteit heeft de bereikbaarheid via het water en de veiligheid op het water.

De leden volgen nauwgezet de ontwikkelingen, nemen deel aan de georganiseerde overleggen en geven een zienswijze op de situatie weer.

De gebeurtenissen in onze regio worden waar nodig met andere regio’s gedeeld en afgestemd. Zij werken daarbij graag samen met de overige partijen uit de watersport.

Het jaarverslag geeft weer wat er in 2016 zo al gespeeld heeft of nog, ook in 2017, speelt.

Jaarverslag 2016
Zienswijze ontwerp beheersplan
Nieuwe waterwegen

Comments are closed