De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Sailathon 2012

Zondag 24 juni 2012 werd de Sailathon gevaren door de jeugdzeilers. Jammer genoeg een zeer natte dag, de regen viel met bakken uit de lucht. Dit hield de jeugdzeilers er echter niet van af in hun boten te stappen en een half  uur lang rondjes te zeilen om de kas van de club te spekken.

Naarmate de ochtend vorderde nam de wind in kracht toe. Er werd door alle zeilers, inclusief de beginnende zeilers zo fanatiek gevaren, dat ze niet door hadden dat de wind toenam en dat varen met harde wind misschien soms best een beetje eng is. Ze joegen om de boeien, waardoor sommigen een resultaat van wel 18 rondjes haalden. Aan het begin van de middag stond er een windkracht 5 tot 6 en werd besloten de middaggroep niet te laten varen i.v.m. de veiligheid van de zeilers. In overleg met de ouders is besloten de rondjes te middelen, zodat er toch geld in de kas zou stromen.

Een aantal volwassen zeilers ging de middag wel van start, maar een tweetal zeilers kwamen niet ver. Na een paar rondjes doken zij onder water en moesten geholpen worden met hun boten.

Ondanks de harde wind en vele regen kunnen we de Sailathon een succes noemen. Het resultaat mocht er zijn! Er werd door de jeugdzeilers en de paar volwassenen een respectabel bedrag van ruim € 1600,00 bij elkaar gezeild. Dit is nog niet het eindbedrag, er komt nog meer bij. Naast het geld is er ook gezorgd dat het clubhuis van meubilair wordt voorzien. Twee kasten, stoelen, prullenbakken, bestek, servies, een geluidsinstallatie en een nieuwe printer behoren ook tot de opbrengst van de Sailathon. Ook zijn er drie mooie, grote tafels (die de week ervoor al geschonken waren).

Koen Eilander (beginnende zeiler CWO1) was het jeugdlid dat het grootste bedrag bij elkaar zeilde, hij ontving uit handen van de voorzitter een grote beker met de titel: “De grootste kasspekker 2012”.