Archives for Bestuursinformatie category

Algemene Ledenvergadering

Op zondag 31 maart wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden hebben inmiddels per post een jaarboekje voor 2019 ontvangen met daarbij de agenda voor de vergadering en de notulen van de vergadering van 2018. Ben u lid en heeft u geen jaarboekje en dus ook geen uitnodiging voor de ALV ontvangen stuur dan een mail naar de webmaster dan wordt deze alsnog naar u toegestuurd.

Uitnodiging ALV 2019

De vergadering wordt gehouden bij Paviljoen ’t Wiede, Veneweg 247 te Wanneperveen en begint om 14.00 uur.

Algemene Ledenvergadering 2017

Op 26 maart a.s. zal onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer plaatsvinden in het paviljoen Aan ’t Wiede.

De vergadering begint om 14.00 uur, maar voorafgaand aan de vergadering (± 13.00 uur)zal ons lid Sebo-Jan van der Wal vertellen over zijn avontuur op de Wilde Swan. Hij maakte deze reis afgelopen najaar.

Agenda volgt binnenkort, samen met het Jaarboekje

Het is een tijd van komen en een tijd van gaan

De ingewijden wisten het al een tijdje; ik stop met mijn taken als penningmeester.
Niet omdat het niet meer leuk is, maar simpel weg omdat ik te druk ben om er goed aandacht aan te besteden. Mijn nieuwe werkzaamheden als bierbrouwer vragen veel tijd en leveren gelukkig ook veel plezier op.

Sinds enige tijd heeft Gabry Busbroek mijn taken met veel elan overgenomen. Ik kan jullie verzekeren dat gaat haar uitstekend af. Ik kan daarom met gerust hart mijn taken neerleggen.

Ik wens iedereen die bij onze mooie vereniging betrokken is het allerbeste toe en dank jullie voor het vertrouwen. Hopelijk gauw tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Roland van Ark

Nee, zo’n vaart zal het wel niet lopen. We weten wel dat de plantengroei in de zomermaanden af en toe erg hinderlijk kan zijn. Dat beseft de Provincie Overijssel ook.
 
De Provincie  heeft daarom in het Ontwerp  Beheerplan Wieden /Weerribben een paragraaf over het maaien van waterplanten opgenomen. Op zich is dat positief. Zo kunnen we met een eenvoudige procedure gaan maaien. Maar ……… !
 
Jammer genoeg voldoen de voorwaarden niet aan onze wensen:  “Als ZVB streven we er naar dat alle havens/campings bereikbaar blijven, dat de jeugdlessen ongestoord gegeven kunnen worden, dat de wedstrijden niet negatief door de plantengroei beïnvloed worden en dat  op de bekende plekken, lekker gezwommen kan worden.”
 
Het bestuur van de ZVB heeft daarom besloten een zienswijze in te dienen. De zienswijze wordt door veel van onze “buren” onderschreven. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
 
Nieuwsgierig geworden? Lees dan de bijlage met als titel Def Zienswijze ZVB (onderaan dit bericht). Nog nieuwsgieriger geworden? Lees dan de motivatie in Def Bijlage 1 Zienswijze ZVB. De “buurtjes” die ons steunen vind je in Def Bijlage 3 Adhesie betuigingen.
 
Tot slot. In het ontwerp beheerplan is de Provincie de zeilsport compleet vergeten. Ja, je leest het goed. Er wordt niet gezeild in de Kop van Overijssel.  Je begrijpt wel dat we daar in de zienswijze ook aandacht aan besteed hebben. Zie hiervoor Def bijlage 2 factsheet ZVB.
 
Zodra we het antwoord van de Provincie binnen is, berichten we dat.
 
Wil je op dit bericht reageren? Dan kan dat . Graag per email voorzitter@zvbelterwiede.nl .
 
M.vr.gr.
Jan van Esseveld

Bijlagen:
Def Zienswijze ZVB
Def Bijlage 1 Zienswijze ZVB
Def bijlage 2 factsheet ZVB
Def Bijlage 3 Adhesie betuigingen

De ZVB zorgt voor een Veilig Sportklimaat

In de jaarvergadering van maart 2015 is het onderwerp Veilig Sportklimaat aan de orde geweest. Niet omdat daar een concrete reden voor is. Integendeel. Uit de gehouden enquête blijkt dat de sfeer in onze vereniging plezierig en respectvol wordt gevonden. Dat willen we met z’n allen ook zo houden. We stellen daarom een vertrouwenscontactpersoon aan voor onze vereniging en binnen onze jeugdopleiding willen we nadrukkelijker aandacht voor het onderwerp “samen naar een veiliger sportklimaat”.

In de eerste kolom op deze website tref je voortaan het item Veilig Sportklimaat aan met een aantal sub-items. Onder deze items tref je alle benodigde informatie aan.

Vacature voorzitter ZVBelterwiede

Beste leden van de ZV Belterwiede,

Na langere tijd voorzitter van onze club te zijn geweest heb ik besloten mij uit het bestuur en dus als voorzitter terug te trekken.

Toen ik aantrad was mijn doelstelling om samen met de andere bestuursleden de ZVB te laten groeien. Ik had voor ogen de Beulaker voor grotere wedstrijden in gebruik te nemen en het materiaal voor de club te optimaliseren.

Vasthouden van het clubgevoel was eveneens een doel, maar dat gevoel is er altijd wel geweest en behoefte niet zoveel inzet van mijn kant.

Het is nu zover dat de club goed loopt. We zijn bekend in Nederland met onze wedstrijdorganisatie, grote inzet van de vrijwilligers en gezelligheid. Ons materiaal is prima voor elkaar met als kers op de taart een mooi clubhuis.

Als voorzitter was het enorm prettig met de andere mensen van het bestuur samen te werken. Een ieder heeft kwaliteiten, maar allen hebben een enorme inzet en drive voor onze club.

Kortom mijn taak zit er wat mij betreft op. Vandaar mijn besluit mij als voorzitter terug te trekken.

Met zeilersgroet,
Karel Witteveen

 

Oproep aan de leden.

Denk je dat jij als voorzitter een belangrijke bijdrage aan onze vereniging kunt leveren?  Meld je dan aan bij de zoekcommissie. Je mogelijk kandidatuur wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

De zoekcommissie bestaat uit Alice Doze, Jack Petter en ondergetekende. De commissie is te bereiken onder 06-51696597.  E-mailen kan ook :janenlisbeth@home.nl .

 Met vriendelijke groet,
Jan Hagedoorn

Jan Jaspers is na 10 jaar afgetreden als voorzitter en Jan van Esseveld is hem opgevolgd. JVE liep al een jaar mee om in te werken.
Woensdagavond 1-4-2015 was de jaarlijkse regiovergadering in Kampen alwaar dit plaats vond.

ZVB: nieuw administratief systeem

De administratie van de vereniging is overgezet naar een nieuw systeem. E-Captain.

Dat systeem maakt het mogelijk om efficiënter en accurater met alle gegevens om te gaan en het geeft (naar de toekomst) veel meer mogelijkheden, zoals nu al moge blijken uit de mogelijkheid om de website in te schrijven voor de District Noord Kampioenschappen.

Helaas verloopt de omzetting niet in alle opzichten vlekkeloos. Mocht u er last van ondervinden: Bij voorbaat excuus!

Vragen, opmerkingen of suggesties svp melden per mail via penningmeester@zvbelterwiede.nl. Bij voorbaat dank!

PS:
Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben voor de DNK, maar wel mee willen doen: meldt u dan aan via de website!
De inschrijving sluit al op korte termijn en dit mooie evenement gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen!
Mocht u niet willen deelnemen, maar het evenement als vrijwilliger willen steunen: Meldt u dan aan bij Alice Doze via alice.doze@campingaantwiede.nl. Bij voorbaat dank!

Met het afnemen van een vlootschouw met o.a. Optimisten, Splash, 2.4, O-jollen en 16m2-en en een Valk is ons nieuwe clubhuis vandaag officieel in gebruik genomen. Met dank aan de gemeente Steenwijkerland die de subsidie beschikbaar stelde en de vele vrijwilligers die afgelopen maanden vele uren bezig zijn geweest om ons clubhuis gereed te maken is dit vandaag bekroond met een officiële opening. Onze voorzitter bedankte de wethouder van de gemeente Steenwijkerland uitvoerig. Na de openingsceremonie was er gelegenheid om om het clubhuis te bezichtigen. Deze feestelijkheden gingen gepaard met het loslaten van blauwe en witte ballonnen. De dag werd afgesloten met een goed bezochte receptie.

Zie ook http://www.nieuwsnet-steenwijkerland.nl/index.php/nieuws/fotonieuws/1947-nie

Zie ook http://www.meppelercourant.nl/?n_id=258359

Zie ook foto’s gemaakt door Meta Pijlman

Artikel in de Stentor

De Stentor heeft een artikel geplaatst over onze nieuwe ark.

lees het artikel